Open/Close Menu Zending wereldwijd en in de eigen regio

Kerk en geloof bij Regio FM-radio

Regio – De Morgenster is een interkerkelijk radio programma bij regio FM Radio en wil een breed publiek informeren. Vandaar de diversiteit in de programmering zoals deze er nu uitziet. Elke zondag ochtend van 7.00 – tot 11.00 uur zit boordevol muziek en informatie.

Voor de vroege vogel is er tussen zeven en acht uur een rustig korenprogramma met daarin een korte overdenking van Corrie ten Boom Om acht uur gaat het kinderprogramma van start. Wakkere liedjes voor klein en groot. Aansluitend is er een wandeling door de zangbundel en wordt de achtergrond van een (oud- ) christelijk lied toegelicht. Tussen negen en tien wordt de luisteraar geïnformeerd over kerk en maatschappij in de breedste zin van het woord. Nieuwsitems van de afgelopen weken komen langs in de context van een bijbels perspectief. In dit uur zit altijd een mediatie verzorgd door diverse voorgangers of sprekers. Tussen tien en elf komt zending wereld wijd en in de eigen regio voor het voetlicht. Alles afgewisseld met lichte gospelmuziek uit binnen- en buitenland. Kortom een boeiende zondag ochtend bij RegioFM Radio.

Etherfrequenties: FM95.3 / 106.1 / 107.2 / 107.5
Kabelfrequenties: 105.5 / 107.4

Voor meer informatie www.radio-morgenster.nl

Follow us: