Radio Morgenster zend elke zondag van 7 tot 11 uur christelijke radioprogrammas uit op de regionale zender: RegioFM.

Luister via FM

In de Provincie Groningen kan u via de FM luisteren naar de radio programmas van Radio Morgenster.

Luister Online

Online kunt u vanaf waar dan ook luisteren via de livestream van RegioFM. Dit betekent dat u live kan inschakelen op zondagochtend om van 7 tot 11 uur om de uitzendingen te beluisteren.

Programmering

07:00-08:00

Kerkelijke koorklanken en een korte meditatie van Corrie ten Boom

Voor de vroege vogel op de zondagochtend is er tussen zeven en acht uur een rustig korenprogramma met daarin een korte overdenking van Corrie ten Boom.

Corrie ten Boom heeft een grote hoeveelheid kostbare meditaties achtergelaten en deze mag Radio Morgenster uitzenden.

08:00-09:00

Kinderprogramma “Kom aan boord” met rustige muziek voor bij het ontbijt

Om acht uur gaat het kinderprogramma van start. Wakkere liedjes voor klein en groot. Aansluitend is er een wandeling door de zangbundel en wordt de achtergrond van een (oud- ) christelijk lied toegelicht.

09:00-10:00

Kerk en samenleving met een meditatie

Tussen negen en tien wordt de luisteraar geĭnformeerd over kerk en maatschappij in de breedste zin van het woord. Nieuwsitems van de afgelopen weken komen langs in de context van een bijbels perspectief. In dit uur zit altijd een mediatie verzorgd door diverse voorgangers of sprekers.

10:00-11:00

Zending wereldwijd en in de eigen regio

Tussen tien en elf komt zending wereld wijd en in de eigen regio voor het voetlicht. Alles afgewisseld met lichte gospelmuziek uit binnen- en buitenland. Kortom een boeiende zondag ochtend bij RegioFM Radio.